Foto's van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg Borne en Hertme 1963

Hengelosestraat te Borne kantoorpersoneel Spanjaard kantine personeel Spanjaard Luchtfoto Spanjaard
Christelijke Bewaarschool te Borne Christelijke school te Borne Christelijke school te Borne foto 2 Brinkstraat 31 - 33, Borne, maart 1967
Brinkstraat 31 - 33, Borne, achtergevels, mrt. 1967. Brinkstraat 31 - 33, Borne, achtergevel, mrt. 1967 Brinkstraat 33 - 31, Borne, maart 1967 Meijershof 5, Borne, maart 1967
Meijershof 5, Borne, foto 2, maart 1967 Meijershof 1, Borne, maart 1967 Marktstraat 25, Borne, maart 1967 Marktstraat 25 - 27, Borne, maart 1967
Marktstraat 4, vakw. schuur, mei 1976 Marktstraat 4, Borne, vakw. schuur, mei 1976 Marktstraat 4, Borne, mei 1976 Marktstraat 3, Borne, maart 1967
Ennekerdijk 31, Borne, maart 1967 Meijershof Borne, maart 1967 Grotestraat 147 - 149, Borne, maart 1967. div Grotestraat 147 - 149, Borne, 1968
Grotestraat 147 - 149 Borne, maart 1967 Grotestraat 120 - 122, Borne, circa 1974 Grotestraat 120-122, Borne, circa 1974 Grotestraat 118, Borne, maart 1967. foto 2
Grotestraat 118, Borne, maart 1967 Grotestraat 118,120 en 122, Borne, maart 1967 Grotestraat 167, Borne, maart 1967 Zwartkotteweg 6, mrt. 1967 (Zwartkotte -  Olde Engberink)
Weteringdwarsweg, het Aalderink, maart 1967 Welemanstraat 11, Borne, maart 1967 Weerselosestr. 12, mrt. 1967 (Lansink 'n Haasn, achtergevel) Weerselosestr. 2 te Herme, mrt. 1967 (Lansink 'n Haasn)
Spookhuis, Lodieklanden Hertme, maart 1967 Potcampstraat 1, Borne, maart 1967 Piepersveldweg 9, Hertme,  De Pieper, maart 1967 Oude Kerkstr. hoek Potcampstr. te Borne, 1968
Oude Kerkstraat hoek Potcampstraat te Borne Nederlandse Herv. Kerk te Borne, april 1923 Nederl. Hervormde Kerk Borne, april 1923 Nederl. Herv. Kerk Borne, april 1923.
Nederl. Herv. kerk Borne, april 1923 Ennekerdijk 17 te Borne, augustus 1968 De Pieper, Piepersveldweg 9, maart 1967 De Pieper, Piepersveldweg 9 te Hertme, mrt. 1967
De Pieper, Piepersveldweg 9 te Hertme A. ten Catestraat 9 - 11, Borne A. ten Catestraat 9 -11, Borne, sept. 1975 Zwartkotteweg 6, mrt. 1967, Zwartkotte -  Olde Engberink
Kiekje richting Oude Kerk